Slette eFaktura

Hvordan slette en eFaktura

Hvis du ønsker å slette en inngått Faktura-avtale, finn ønsket eFaktura-avtale i nettbanken under Betalingsavtaler og slett denne. Neste gang vil du motta faktura pr post.

Hvis du ønsker å slette en eFaktura-betaling gjøres dette fra Forfallsmappen i nettbanken.