Slette eFaktura

Hvordan slette en eFaktura?

Når du mottar en ny eFaktura vil du bli varslet i nettbank. Du kan da slette eFaktura-kravet i nettbanken før du godkjenner betalingen, ved å trykke på Slett. Når du sletter eFaktura-kravet vil du få spørsmål om du ønsker å reservere deg mot krav fra denne utstederen. Det betyr at om du mottar faktura fra denne utstederen ved en senere anledning, så vil fakturaen komme på papir.

Ønsker du å slette en eFaktura-betaling som du allerede har godkjent, gjør du dette fra Forfallsmappen i nettbanken.