Er det noen aldersbegrensning for ulykkesforsikring?

Er det noen aldersbegrensning for ulykkesforsikring?

Forsikringen kan kjøpes fra fylte 18 år og til du fyller 70 år. Forsikringen opphører senest 1. hovedforfall etter fylte 75 år.