Er det begrensninger for når forsikringen gjelder? For eksempel når jeg er på jobb eller ferie i utlandet?

Er det begrensninger for når forsikringen gjelder? For eksempel når jeg er på jobb eller ferie i utlandet?

Forsikringen gjelder hele døgnet, og uavhengig i om ulykken inntreffer på jobb eller fritiden. Forsikringen gjelder i hele Norden, og dekker også opphold utenfor Norden i inntil 12 måneder.