Forsikring

Trenger vi livsforsikring som gifte?

Det dere må tenke på som gift er at dersom en av dere faller fra, må den som er igjen ha nok midler til å kunne betjene lånet videre alene. En livsforsikring kan bidra til at dere er trygge på dette.

Det er et sentralt punkt at man skal kunne betale gjeld og i tillegg leve utenom. Ektefeller kan forsikres for ulike beløp.