Når kan maskinskade tegnes og hvor lenge varer den?

Når kan maskinskade tegnes og hvor lenge varer den?

Maskinskade kan tegnes inntil det året arbeidsmaskinen er 10 år. Maskinskaden går ut ved forfall på forsikringen det året arbeidsmaskinen er 15 år. Har du maskinskadeforsikring på en arbeidsmaskin i annet selskap i dag kan den overflyttes til oss, selv om den er over 10 år.