Hvilke tilleggsdekninger kan tegnes for arbeidsmaskiner?

Hvilke tilleggsdekninger kan tegnes for arbeidsmaskiner?

Det kan i tillegg tegnes forsikring for godsansvar, førerulykke, gods i kran, redning, transportskade, avbrudd, maskinskade og arbeid på flåte/skip.