Jeg tenker å øke produksjonen de neste årene, må jeg gjøre noe med forsikringen?

Jeg tenker å øke produksjonen de neste årene, må jeg gjøre noe med forsikringen?

Ja, det er viktig at du melder fra om endringer i produksjonen din, både om den økes eller reduseres. Da betaler du riktig pris, og du har full dekning hvis en skade oppstår.