Dekker forsikringen sykdom i besetningen som er tilstede ved tegningstidspunktet?

Dekker forsikringen sykdom i besetningen som er tilstede ved tegningstidspunktet?
Nei, forsikringen dekker kun sykdom som oppstår etter tegningstidspunktet. Ved overføring av forsikringen fra annet selskap gjelder forsikringen fra tegningsdato. Ved nytegning av forsikringen dekkes sykdom som oppstår fra 30 dager etter tegningstidspunktet.