Må jeg tegne en forsikring på hver eiendel, eller kan eiendelene samles i en forsikring?

Må jeg tegne en forsikring på hver eiendel, eller kan eiendelene samles i en forsikring?

Du samler alle eiendelene som skal forsikres på gården i samme forsikring. Hver enkelt eiendel kan ha en verdi på inntil 250.000 kroner.