Er eiendelen forsikret om den brukes på en annen plass enn min egen gård?

Er eiendelen forsikret om den brukes på en annen plass enn min egen gård?
Forsikringen gjelder også om du benytter eiendelen på et annet sted enn din egen gård. Dette kan for eksempel være aktuelt om du bruker en traktorredskap på et jorde som ikke tilhører din egen gård, eller om eiendelen skal fraktes til reparasjon.