Min driftsbygning er fredet, kan den da forsikres på vanlig måte?

Min driftsbygning er fredet, kan den da forsikres på vanlig måte?

Hvis du har bygninger som er antikvariske, fredede, eller som har spesielle kunstneriske utsmykninger, må du kontakte vårt kundesenter for å få en vurdering om våre forsikringer kan gi dekning for disse ekstra verdiene.