Hvorfor må jeg levere helseskjema for barnet for å få forsikring?

Hvorfor må jeg levere helseskjema for barnet for å få forsikring?

For å gi deg riktig pris på barneforsikringen må vi kjenne til barnets helse. Du må derfor levere inn helseskjema. Du leverer enkelt helseskjemaet digitalt via vår nettside.