Spørsmål og svar om trafikkforsikringsavgiften

Årsavgift på motorkjøretøy ble erstattet med trafikkforsikringsavgift i 2018. Denne innkreves av forsikringsselskapene på vegne av staten.

Årsavgift på motorkjøretøy ble erstattet med trafikkforsikringsavgift i 2018. Denne innkreves av forsikringsselskapene på vegne av staten.

Det er Stortinget som fastsetter størrelsen på avgiften og alle inntektene går til staten.

Er det noe du lurer på, så håper vi du finner svar på det under.

Hvem gjelder trafikkforsikringsavgift til staten for?

Alle som har ansvarsforsikring på motoriserte kjøretøy under 7500 kg er pliktet til å betale trafikkforsikringsavgift. Kjøretøy med tillatt totalvekt på 7500 kg eller mer betaler ikke trafikkforsikringsavgift, men vektårsavgift. Denne vil fortsatt bli krevd inn av Skatteetaten. Det er ingen ansvarsforsikring på campingvogner eller tilhengere, og heller ingen trafikkforsikringsavgift.

Hvordan skal jeg betale trafikkforsikringsavgift til staten?

Trafikkforsikringsavgift til staten skal betales samtidig med forsikringspremien. Den skal betales med den betalingshyppigheten du selv har valgt for å betale forsikringene dine. Trafikkforsikringsavgift til staten kommer på samme faktura/avtalegirotrekk som for kjøretøyet forsikringen gjelder for. Dersom du har avtalegiro, må du huske å sjekke at beløpsgrense for trekk er høy nok. Dersom denne er for lav vil trekk ikke bli foretatt. Dette kan i ytterste konsekvens føre til at forsikringen går til opphør på grunn av manglende betaling.

Hvor mye utgjør avgiften?

Trafikkforsikringsavgiften blir fastsatt av Stortinget hvert år. Det du skal betale i avgift beregnes ut ifra døgnsatser ganger antall døgn kjøretøyet er forsikret. Fra om og med 1. mars 2021 skal det også betales trafikkforsikringsavgift for elbiler. 

Døgnsatsen for 2023 er for eksempel 8,38 kr for bensinbiler og dieselbiler med partikkelfilter. (3059 kr for 365 dager). For elbiler er døgnsatsen 8,38 kroner. (3059 kr for 365 dager)

Les mer om dette på Trafikkforsikringsforeningens nettsider

Hvilke fordeler er det med den nye ordningen?

Du betaler kun trafikkforsikringsavgift så lenge kjøretøyet er registrert og det er ansvarsforsikring på det. Opphører behovet for ansvarsforsikring (f.eks. avregistrering) på kjøretøyet, skal det heller ikke betales trafikkforsikringsavgift. Du slipper også egen faktura for trafikkforsikringsavgift til staten siden du betaler den på samme faktura som forsikringen; månedlig, kvartalsvis eller årlig – avhengig av hva du selv har valgt.

Hvem bestemmer hvor mye trafikkforsikringsavgift til staten vil koste?

Det er Stortinget som bestemmer hvor mye du skal betale i trafikkforsikringsavgift. Hvis du er uenig i satsen på trafikkforsikringsavgift til staten (veteranbil, dieselbil med partikkelfilter etc.) må du kontakte Statens Vegvesen. Det er Statens Vegvesen som vedlikeholder det sentrale motorvognregisteret, og det det er dette vi forholder oss til når vi krever inn trafikkforsikringsavgift til staten.

Skal jeg betale trafikkforsikringsavgift på elbil?

Det er bestemt av Stortinget at du som eier av elbil også skal betale trafikkforsikringsavgift. Avgiften skal betales fra og med 1. mars 2021.

Hva skjer hvis jeg har leaset kjøretøyet?

Er du selv ansvarlig for å forsikre kjøretøyet du leaser, betaler du trafikkforsikringsavgift på samme måte som om du hadde eid kjøretøyet selv. Leasingselskapet betaler trafikkforsikringsavgift til staten via sin forsikring hvis forsikringen er inkludert i leasingavtalen.

Hva skjer hvis jeg selger kjøretøyet?

Hvis du selger kjøretøyet ditt skal ny eier betale trafikkforsikringsavgift til staten fra omregistreringsdato. Det du eventuelt har betalt for mye, får du tilbakebetalt.

Hva skjer hvis jeg sier opp forsikringen?

Du betaler trafikkforsikringsavgift til oss så lenge du har ansvarsforsikring hos oss. Sier du opp forsikringen beregnes avgiften frem til oppsigelsesdato. Det du eventuelt har betalt for mye, får du tilbakebetalt.

Hva skjer hvis jeg bytter selskap?

Trafikkforsikringsavgift til staten følger forsikringsforholdet. Hvis du bytter selskap vil trafikkforsikringsavgift til staten og forsikringen stoppe hos det gamle, og begynne å løpe hos det nye.

Hva skjer hvis jeg ikke betaler trafikkforsikringsavgift til staten?

Dersom du ikke betaler forsikringspremien eller trafikkforsikringsavgift til staten, vil vi sende deg en purring. Hvis denne ikke betales, vil vi si opp forsikringsforholdet og sende kravet til inkasso. Dette vil i praksis bety at hvis du ikke betaler begge deler vil bilen bli avskiltet i en veikontroll.