Brannskade

Dersom det brenner, varsler du brannvesenet på telefon 110.

Hvis brannskaden kun gjelder gjenstander eller innbo, og ikke bygningen, så skal skaden meldes via innboforsikringen.

Svi- og gnistskader, dekkes ikke som brannskade på din boligforsikring.

Vannskade

Har du en pågående vannskade? Steng hovedkranen/stoppekranen. Hovedkranen finner du ofte der vannet kommer inn i bolig eller hytte. Dette kan være under vasken i kjøkkenbenken, på et vaskerom, et teknisk rom eller i kjelleren. Ring en rørlegger så raskt som mulig, dersom du selv ikke klarer å stoppe lekkasjen.

Sett deretter i gang tiltak som begrenser skadeomfanget. Dette kan være å flytte vekk ting som ikke er skadet, sette ut bøtter eller tørke opp vann. Vi anbefaler også å ta sikringen i etasjen som har vært oversvømt.

Når vannet er stoppet, melder du skaden så raskt som mulig til oss. Vi har samarbeidspartnere som vil vurdere skaden, og som finner ut av hva som bør gjøres videre.

Ønsker du hjelp?

Kontakt oss på telefon: 22 47 24 50