Landkreditt Nyheter

Eget bruk eller tilleggsjord?

onsdag 27. juli 2016

Skal en gård i Gudbrandsdalen på 140 dekar være et selvstendig gårdsbruk eller skal det kunne selges som tilleggsjord til naboen?

Bønder slipper å betale utgraving

torsdag 14. juli 2016

Det er en vanlig misforståelse at du som grunneier må dekke kostnaden ved en arkeologisk utgraving på gården din. Derfor er det fristende for mange å ikke melde fra.

Slik blir skatten når du hogger

fredag 4. mars 2016

Flere vil allerede fra 2016 få redusert skatt på inntektene fra skogen. Nye retningslinjer gjør at det er slutt på gjennomsnittsligning for flere skogeier. Men aktiviteten i skogen kan bli avgjørende.

Flere salg uten konsesjon

torsdag 4. februar 2016

Det er flertall på Stortinget for å redusere betydningen konsesjonsloven og priskontrollen. Forpakter du en eiendom først kan du slippe konsesjon.
Forrige 1 Neste 

Landkreditt Nyheter presenterer aktuelle saker som er nyttig for din økonomiske hverdag. Enten du driver landbruk eller om du er personkunde, vil du finne saker om blant annet sparing, lån, forsikring, banktjenester og sikkerhet.