Ligningskurser for våre fond

Her finner du ligningskursene for alle våre fond for 2023.

Ligningskursen benyttes til beregning av ligningsverdien.

For 2023 er ligningsverdien for aksjefondene 80 prosent av markedsverdien per 31. desember 2023. For rentefond er ligningsverdien 100 prosent av markedsverdien per 31. desember 2023.

Årsoppgavene blir produsert av Centevo i begynnelsen av februar 2024.

ASK-årsoppgaver vil bli produsert av Euronext/VPS (som tidligere, her finnes også dokumentarkiv for alle fra tidligere år). Dersom du har solgt fondsandeler i løpet av 2023 vil dette fremgå av årsoppgaven. Du finner årsoppgaven din ved å logge deg inn på vår kundeportal.

Alle skattemessige posteringer knyttet til dine fond vil også fremkomme i den ferdig utfylte skattemeldingen.

Ligningskurser pr. 31.12.2023

Fondsnavn

Fondstype

Ligningskurs

Landkreditt Høyrente

Rentefond

101,6848

Landkreditt Extra

Rentefond

103,5906

Landkreditt Utbytte A

Aksjefond

222,0400

Landkreditt Utbytte I

Aksjefond

227,5475

Landkreditt Utbytte N

Aksjefond

223,0897

Landkreditt Norden Utbytte A

Aksjefond

128,1046

Landkreditt Norden Utbytte I

Aksjefond

130,8514

Landkreditt Norden Utbytte N

Aksjefond

128,7152

Landkreditt Aksje Global A

Aksjefond

314,9995

Landkreditt Aksje Global N

Aksjefond

316,4857