Ligningskurser for våre fond

Her finner du ligningskursene for alle våre fond for 2021.

Ligningskursen benyttes til beregning av ligningsverdien. For 2021 er ligningsverdien for aksjefondene 55 prosent av markedsverdien per 31. desember 2021. For rentefond er ligningsverdien 100 prosent av markedsverdien per 31. desember 2021.

Årsoppgavene blir sendt ut fra VPS i begynnelsen av februar 2022. Dersom du har solgt fondsandeler i løpet av 2021 vil dette fremgå av årsoppgaven. Du finner årsoppgaven din ved å logge deg på VPS investortjenester.

Alle skattemessige posteringer knyttet til dine fond vil også fremkomme i den ferdig utfylte skattemeldingen.

Ligningskurser pr. 31.12.2021

Fondsnavn Fondstype Ligningskurs
Landkreditt Høyrente Rentefond 101,1096
Landkreditt Extra Rentefond 101,9232
Landkreditt Utbytte A Aksjefond 154,3775
Landkreditt Utbytte I Aksjefond 157,1300
Landkreditt Aksje Global Aksjefond 194,0582
Landkreditt Norden Utbytte A Aksjefond 85,0122
Landkreditt Norden Utbytte I Aksjefond 86,2443