Webinar: 2021 ble et fantastisk år i verdipapirmarkedene - hva nå?

Bilde: Vinterlandskap

Porteføljeforvalter Per Erling Mikkelsen presenterer sitt syn på hva vi kan vente oss i 2022 i verdipapirmarkedene.

Børser og kredittmarkeder gikk til himmels i 2021 - midt under en pandemi. Det var nok ikke så mange som så den komme ved inngangen til året. Men flust av likviditet i markedene, nullrenter og sterk vekst i selskapsresultatene gjorde susen. Hva kan vi vente oss i 2022?

Porteføljeforvalter for Landkreditt Aksje Global, Per Erling Mikkelsen, presenterer sitt syn på hva vi kan vente oss i 2022.

Når og hvor

Dato: Tirsdag 18. januar
Tid: Kl 11.00