Blir besetningen din utsatt for smittsomme sykdommer eller ulykke, kan det få alvorlige økonomiske konsekvenser.

Du kan kjøpe forsikring som dekker driftstapet du får etter sykdom i besetningen eller ulykke som rammer produksjonen. Du velger selv hvor lang driftstapsperiode du vil kjøpe forsikring for.

Vi tilbyr forsikringer for de ulike produksjonsformene:

  • Smågris
  • Slaktegris
  • Kombinert produksjon

Forsikringen som heter «heldekning», dekker driftstap både som følge av ulykke og sykdom som rammer din produksjon. Dersom du ønsker et rimeligere alternativ som kun dekker driftstap etter ulykkesskader som for eksempel brann, kan du velge dekningen «ulykke».

Beskrivelsen av forsikringen er forenklet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.