Alle endringer i % Dato Kurs Siste dag Hittil i år 3mnd 12mnd 3 år 5 år Siden start Forvaltningshonorar
Landkreditt Utbytte A 20.06.2024 312,14 -0,16 12,46 7,64 18,26 6,73 10,65 12,70 1,30
Landkreditt Utbytte I 20.06.2024 320,34 -0,16 12,62 7,72 18,62 7,12 11,11 10,41 1,00
Landkreditt Utbytte N 20.06.2024 314,06 -0,16 12,62 7,72 18,62       1,00

Porteføljeforvalter Truls Haugen forteller kort om investeringsfilosofien og strategien bak aksjefondet Landkreditt Utbytte.

Landkreditt Utbytte A
Fondstype: Aksjefond
Forvalter: Truls Haugen
Fondets startdato: 28.02.2013
Forvaltning: Aktivt forvaltet
Forvaltningsprovisjon: 1,30 % p.a
Minste tegningsbeløp: NOK 300
ISIN: NO0010662836
Status: UCITS
Registrert Norge

Fondsrapport

 

Nøkkelinformasjon (KIID)

 

Prospekt

 

Vedtekter

 

Årsrapport

 

Produktinformasjon (SFDR)

 

 

Landkreditt Utbytte I
Fondstype: Aksjefond
Forvalter: Truls Haugen
Fondets startdato: 18.06.2018
Forvaltning: Aktivt forvaltet
Forvaltningsprovisjon: 1,00 % p.a
Minste tegningsbeløp: 10 millioner kroner
ISIN: NO0010820632
Status: UCITS
Registrert Norge

Fondsrapport

 

Nøkkelinformasjon (KIID)

 

Prospekt

 

Vedtekter

 

Årsrapport

 

Produktinformasjon (SFDR)

 

 

Landkreditt Utbytte N
Fondstype: Aksjefond
Forvalter: Truls Haugen
Fondets startdato: 01.06.2022
Forvaltning: Aktivt forvaltet
Forvaltningsprovisjon: 1,00 % p.a
Minste tegningsbeløp: NOK 300
ISIN: NO0012447137
Status: UCITS
Registrert Norge

Fondsrapport

 

Nøkkelinformasjon (KIID)

 

Prospekt

 

Vedtekter

 

Årsrapport

 

Produktinformasjon (SFDR)

 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.