Alle endringer i % Dato Kurs Siste dag Hittil i år 3mnd 12mnd 3 år Siden start Forvaltningshonorar
Landkreditt Obligasjon A 13.06.2024 101,80 -0,08           0,40
Landkreditt Obligasjon I 13.06.2024 101,85 -0,07           0,15
Landkreditt Obligasjon N 13.06.2024 101,80 -0,08           0,20
Landkreditt Obligasjon A
Fondstype: Obligasjonsfond
Forvalter: Lars Kirkeby
Fondets startdato: 03.04.2024
Forvaltning: Aktivt forvaltet
Forvaltningsprovisjon: 0,40 % p.a
Minste tegningsbeløp: 300 kroner
ISIN: NO0013172742
Status: UCITS
Registrert Norge
Forventet rentefølsomhet: 3,0
Rentefølsomhet per 31.05.2024: 3,0
Vektet gjennomsnittlig løpetid per 31.05.2024 3,2

Fondsrapport

 

Nøkkelinformasjon (KIID)

 

Prospekt

 

Vedtekter

 

Produktinformasjon (SFDR)

 

 

Landkreditt Obligasjon I
Fondstype: Obligasjonsfond
Forvalter: Lars Kirkeby
Fondets startdato: 03.04.2024
Forvaltning: Aktivt forvaltet
Forvaltningsprovisjon: 0,15 % p.a
Minste tegningsbeløp: 10 millioner
ISIN: NO0013172858
Status: UCITS
Registrert Norge
Forventet rentefølsomhet: 3,0
Rentefølsomhet per 31.05.2024: 3,0
Vektet gjennomsnittlig løpetid per 31.05.2024 3,2

Fondsrapport

 

Nøkkelinformasjon (KIID)

 

Prospekt

 

Vedtekter

 

Produktinformasjon (SFDR)

 

 

Landkreditt Obligasjon N
Fondstype: Obligasjonsfond
Forvalter: Lars Kirkeby
Fondets startdato: 03.04.2024
Forvaltning: Aktivt forvaltet
Forvaltningsprovisjon: 0,20 % p.a
Minste tegningsbeløp: 300 kroner
ISIN: NO0013172866
Status: UCITS
Registrert Norge
Forventet rentefølsomhet: 3,0
Rentefølsomhet per 31.05.2024: 3,0
Vektet gjennomsnittlig løpetid per 31.05.2024 3,2

Fondsrapport

 

Nøkkelinformasjon (KIID)

 

Prospekt

 

Vedtekter

 

Produktinformasjon (SFDR)

 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.