Alle endringer i % Dato Kurs Siste dag Hittil i år 3 år 5 år 10 år Siden start Forvaltningshonorar
Landkreditt Aksje Global A 19.06.2024 446,80 -0,55 13,47 10,68 12,14 12,00 8,38 1,10
Landkreditt Aksje Global N 19.06.2024 449,53 -0,55 13,63         0,80
Landkreditt Aksje Global A
Fondstype: Aksjefond
Forvalter: Per-Erling Mikkelsen
Fondets startdato: 15.11.2005
Forvaltning: Aktivt forvaltet
Forvaltningsprovisjon: 1,10 % p.a.
Minste tegningsbeløp: NOK 300
ISIN: NO0010291800
Status:  UCITS
Registrert  Norge

Fondsrapport

 

Nøkkelinformasjon (KIID)

 

Prospekt

 

Vedtekter

 

Årsrapport

 

Produktinformasjon (SFDR)

 

 

Landkreditt Aksje Global N
Fondstype: Aksjefond
Forvalter: Per-Erling Mikkelsen
Fondets startdato: 01.06.2022
Forvaltning: Aktivt forvaltet
Forvaltningsprovisjon: 0,80 % p.a.
Minste tegningsbeløp: NOK 300
ISIN: NO0012447129
Status:  UCITS
Registrert  Norge

Fondsrapport

 

Nøkkelinformasjon (KIID)

 

Prospekt

 

Vedtekter

 

Årsrapport

 

Produktinformasjon (SFDR)

 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.