Gårdskreditt er vårt mest fleksible landbrukslån. Med sikkerhet i gården kan du få en låneramme på inntil 60 prosent av gårdens verdi. Du styrer selv både uttak og innbetalinger fra nettbanken.

Hva er gårdskreditt?

  • Gårdskreditt er et rammelån for landbruk, og du kan selv bestemme hva lånerammen skal brukes til.
  • Du har ingen faste avdrag, og avgjør selv når og hvor mye du vil betale ned på lånet.
  • Du betaler kun renter av beløpet du bruker.
  • Du kan få en låneramme på inntil 60 prosent av gårdens verdi. I enkelte tilfeller kan vi gi lån inntil 80 prosent av eiendommens verdi. Vi vil da stille litt strengere krav til økonomien din.
  • Gårdskreditt har en varighet på 15 år, og har mulighet for forlengelse.
  • Du kan få gårdskreditt fra 250.000 kroner og oppover.

Gårdskreditt kan også kalles rammelån, flexilån eller fleksilån for landbruk.

Du kan kombinere en gårdskreditt med andre typer landbrukslån. Vi har flere typer lån til landbruket, og hjelper deg gjerne med å finne finansieringen som vil passe best for deg.

 

Husk nedbetalingen

Gårdskreditt har ikke faste avdrag. Dette er svært fleksibelt, men stiller større krav til at du selv har kontroll på nedbetalingen. Det kan dermed være lurt å sette opp et månedlig fast trekk. Vi anbetaler at du har et trekk som minimum dekker de månedlige renteutgiftene.


Med gårdskreditt blir du medlem

Gårdskreditt gir også medlemskap i Landkreditt SA. Siden 1915 har Landkreditt vært en viktig tilbyder av lån til norsk landbruk, og har i dag Norges fremste kompetansemiljø på landbruksfinansiering. Som medlem kan du være med å påvirke styringen av Landkredittkonsernet.

Spørsmål og svar

Hva er forskjellen på landbrukslån og gårdskreditt?

Landbrukslån nedbetales etter en fast nedbetalingsavtale. Med gårdskreditt kan du selv bestemme når og hvor mye som skal nedbetales så lenge du er innenfor den avtalte kredittrammen.

Du trenger ikke å søke om opplåning hvis du ønsker å øke lånet ditt innenfor kredittens ramme. Kreditten har du tilgang til i nettbanken, og du kan overføre ønsket beløp fra lånekontoen til brukskontoen.

Hvordan får jeg ut kreditten når jeg trenger ekstra penger?

Du har tilgang til gårdskreditten din i nettbanken. Trenger du ekstra penger kan du overføre ønsket sum fra gårdskredittkontoen til brukskontoen din, på samme måte som du overfører mellom andre kontoer.

Hva betaler jeg renter på hvis jeg har gårdskreditt?

Du betaler kun renter på den summen du til enhver tid har i lån/kreditt. Du betaler ikke renter eller provisjon på ubenyttet kredittramme.

Koster det noe å ha gårdskreditt?

Det koster ingenting å ha gårdskreditt utover renten som betales kvartalsvis på det beløpet du til enhver tid låner. Se øvrige priser.