Blir besetningen din utsatt for smittsomme sykdommer eller ulykke, kan det få alvorlige økonomiske konsekvenser.

Vår småfeforsikring erstatter driftstap etter at skaden inntraff. Du velger selv hvor lang driftstapsperiode som skal være dekket.

Du kan enten kjøpe dekning for ulykke inkludert brann, eller heldekning som også inkluderer driftstap etter sykdom i besetningen.

Opplysningene er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår for småfeproduksjon.