Lån til bolig

Spørsmål og svar

Godtas verdivurdering fra eiendomsmegler når jeg skal søke om boliglån?

Vi godtar e-takst fra eiendomsmeglere ved beregning av belåningsgraden når du søker om lån.

Hvem kan søke om boliglån?

Vi tilbyr boliglån til alle kunder med tilstrekkelig sikkerhet og betalingsevne. Derfor er ikke alder, geografi eller medlemskap i bestemte organisasjoner avgjørende for hvilken rente du får på boliglånet ditt.

Les mer og søk boliglån

Hva er forskjellen på boliglån og boligkreditt?

Boliglån nedbetales etter en fast nedbetalingsavtale. Boligkreditt gir deg en kredittramme med pant i boligen din. Du bestemmer selv når og hvor mye som skal nedbetales så lenge du er innenfor den avtalte kredittrammen.

Hva skjer etter at jeg har søkt om boliglån?

Sender du søknad om boliglån får du tilbakemelding umiddelbart.

  • Vi behandler saken, og sender tilbud ved tilsagn
  • Du/dere aksepterer med BankID
  • Vi tinglyser pant
  • Kontakter evt. tidligere bank for å få opplyst saldo på restgjeld
  • Lånet blir utbetalt

Koster det noe å flytte boliglånet til dere?

Det koster 500,- i depotgebyr for etablering av nytt pant. Staten tar betalt for tinglysing. Se øvrige priser.

Må jeg ha brukskonto hos Landkreditt Bank for å få lån?

Vi har ingen filialer. Alle lånekunder får derfor nettbank og konto sammen med lånet, og vi anbefaler at dette er en brukskonto med kort.

Hvordan gjør jeg endringer på lånet mitt?

Ønsker du å øke terminbeløpet, utføre en ekstra innbetaling, endre forfallsdato eller endre trekkonto på lånet ditt så er det nå mulig å gjøre både i nettbank og mobilbank. I Nettbanken finner du disse valgene under det aktuelle lånet, mens i mobilbanken ligger dette som et eget menyvalg Endre lån.

Hvordan kan jeg endre forfallsdato på lånet?

Hvis forfallsdato er før dagens dato, da kan du velge mellom dagene 1-30.

For eksempel, dersom forfallsdato er 10. hver måned, og dagens dato er 15., da kan du endre forfallsdato 1-30.

Hvis forfallsdato er etter dagens dato, da kan du velge mellom dagens dato og opp til 30.

For eksempel, dersom forfallsdato er 10. hver måned, og dagens dato er 5., da kan du endre forfallsdato 6-30.

Merk: Hvis du har forfall den 10. og prøver å endre forfallsdato den 10., så går ikke det og du må vente til dagen etter.

Hvorfor får boligeiere med energimerke A og B bedre betingelser?

Vi er opptatt av bærekraft og ønsker å bidra til energitiltak i hjemmet. Ifølge Verdens Naturfond bruker energieffektive bygg inntil 75 prosent mindre energi enn vanlige bolig. Derfor tilbyr vi en lavere boliglånsrente til boliger med energimerke A og B.

Hvordan finner jeg energimerket på min bolig?

Energimerkeforskriften fra 1. juli 2010 sier at alle boliger som selges skal ha gyldig energiattest.

Du kan også finne energimerking av din bolig om den er registrert i Enovas offentlige register på
attest.energimerking.no

Ønsker du å energimerke boligen din finner du mer informasjon på energimerking.no

En bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.