Driftsbygning kan være alt fra gårdens stabbur til store bygninger som brukes til husdyrproduksjon, lager, verksted mm.

Hvorfor bør du forsikre driftsbygningen?

Det ligger ofte store verdier i driftsbygningene, i tillegg til at gårdsdriften din gjerne er avhengig av disse. For å sikre deg mot kostnadene som kan oppstå ved brann, vannskade, tyveri eller andre uforutsette hendelser, er det derfor viktig å tegne forsikring.

Mot et lite tillegg i prisen kan forsikringen også dekke fastmontert mekanisering, utstyr og innredning i driftsbygningen.

Dekker også ansvar

Forsikringen dekker også ansvar du som eier og bruker av landbrukseiendom kan komme opp i. Dette kan for eksempel være om et takras fra bygningen treffer en person, eller om dyrene dine bryter seg ut og gjør skade på annen manns eiendom.

Få rabatt på forsikringene dine

  • om du samler flere forsikringer hos oss
  • ved godkjent el-kontroll og/eller termografering 
  • ved brannalarm med utringer

Fleksible løsninger

Vi tilbyr fleksible løsninger, og driftsbygningen din kan forsikres enten med fullverdiforsikring eller førsterisikoforsikring.

Ved førsterisiko beregnes erstatningen ut fra avtalt forsikringssum. Dette kan være aktuelt om du ikke har behov for å sette opp et bygg til samme verdi som du har i dag, om uhellet skulle være ute og du får en totalskade.

Beskrivelsen av forsikringen er forenklet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

inntil 30 % rabatt på forsikringen ved el-kontroll med termografering

Spørsmål og svar om forsikring av driftsbygninger

Kan jeg sette opp et tilsvarende bygg etter en totalskade?

Ja, om du har en fullverdiforsikring på driftsbygningen som blir totalskadet, kan du sette opp et tilvarende bygg.

Min driftsbygning er fredet, kan den da forsikres på vanlig måte?

Hvis du har bygninger som er antikvariske, fredede, eller som har spesielle kunstneriske utsmykninger, må du kontakte vårt kundesenter for å få en vurdering om våre forsikringer kan gi dekning for disse ekstra verdiene.

Hvor stor del av driftsbygningens verdi er det vanlig å forsikre?

De fleste velger å tegne en fullverdiforsikring på landbruksbygg. Det vil si at erstatningen settes til samme verdi som det vil koste å gjenoppføre bygget.

Bygninger kan også forsikres på førsterisiko. Da vil erstatningen begrenses til avtalt forsikringssum.

Har jeg dekning med denne forsikringen hvis jeg skal bygge en ny driftsbygning eller bygge på dagens driftsbygning?

Hvis du skal sette opp et nytt bygg, eller bygge ut et eksisterende landbruksbygg anbefaler vi at du tegner en egen byggeforsikring som gjelder i byggeperioden.

Kreves det el-kontroll for å få forsikring av driftsbygning?

Vi krever el-kontroll hvis du driver en husdyrproduksjon som har el-kontroll som et lovpålagt krav. Vi vil også kreve el-kontroll om du har en driftsbygning der den med fullverdi overstiger 15 millioner kroner.