De økonomiske forpliktelsene vil ikke bli borte selv om inntektene i en periode reduseres, eller faller helt bort.

Driftstapsforsikringen vil i mange tilfeller være helt avgjørende for om virksomheten klarer å komme i gang igjen etter en skade.

Det tapet som dekkes er forskjellen mellom det resultat som ville vært oppnådd uten skade, og det faktiske oppnådde resultatet i avtaleperioden.

Dette bør du vite

Du bestemmer selv hvor lang ansvarstid driftstapet (driftstapsperiode) skal være dekket (fra 3 til 36 måneder).

Du kan utvide forsikringen med:

  • Dekning for ekstrautgifter
  • Lønn til ansatte ved avbrudd

Følgende utvidelser kan ikke kjøpes på nett:

  • Drifts-/avbruddstap som følge av skade hos din leverandør eller kunde i Norden
  • Drifts-/avbruddstap som følge av skade hos din leverandør eller kunde i hele verden

Beskrivelsen av forsikringen er forenklet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.