Alle virksomheter, om det gjelder produksjons-, service- eller håndverksbedrifter, eier en mengde maskiner og utstyr.

Maskinforsikring forsikringen dekker plutselig og uforutsett "indre" skade på maskinens motor, drivlinje, styringog liknende.

Vi forsikrer nesten alle typer maskiner, fra bensin- og dieselpumper, boremaskiner og heiser til transformatorer og aggregat.

Beskrivelsen av forsikringen er forenklet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.