Dyrlegebesøk kan bli svært kostbart. Med forsikring har du mulighet til å gi hesten din den beste behandlingen om noe skulle skje.

I tillegg til livsforsikring, tilbyr vi også forsikring mot veterinærutgifter og reseptbelagte medisiner.

Forsikring på hesten kan kjøpes fra hesten er 30 dager, og til og med det året hesten fyller 16 år. Er hesten allerede forsikret i annet selskap med samme dekninger, gjelder ikke aldersgrensen på 16 år. Livsforsikringen opphører ved hovedforfall det året hesten fyller 25 år. Forsikring mot veterinærutgifter og medisiner er livsvarig.

Erstatning på livsforsikring kan utbetales når hesten:

  • Blir borte
  • Dør som følge av ulykke eller sykdom
  • Avlives av dyrevernhensyn

Forsikring mot veterinærutgifter kan dekke:

  • Veterinærbehandling ved ulykkesskade eller sykdom
  • Utgifter til avlivning i forbindelse med ulykke og sykdom som forsikringen dekker
  • Medisiner og materiell som veterinæren selv anvender
  • Nødvendig opphold på dyrehospital/-klinikk

Erstatningen er begrenset til 50.000 kroner eller 100.000 kroner per år, avhengig ar hvilken forsikringssum du har valgt.

Reseptbelagte medisiner:

  • Reseptbelagte medisiner ved sykdom eller skade som er dekket av veterinærforsikringen

Beskrivelsen av forsikringen er forenklet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Begrenset føllforsikring og veterinærdekning for føll under 30 dager er inkludert