Bonden har kanskje Norges tøffeste yrke og er dermed også mer utsatt for ulykker. En ulykkesforsikring gjelder hele døgnet uansett hvor du er i verden.

Forsikringen gir en engangsutbetaling ved varig skade etter en ulykke. I tillegg dekkes nødvendige behandlingsutgifter.

Hvilken forsikring passer for deg?

Som bonde får du ekstra gode priser hos oss. Du kan velge mellom ulike dekninger og forsikringssummer, avhengig av din livssituasjon:

  • Bonden selv
  • Bonden med ektefelle/samboer
  • Bonden med barn
  • Bonden med ektefelle/samboer og barn

Bondens ulykkesforsikring kan kjøpes fram til du fyller 70 år og varer til senest ved hovedforfall etter fylte 75 år. Kjøpes forsikringen for hele familien er barn dekket til fylte 20 år

Dette dekker forsikringen

Forsikringen dekker behandlingsutgifter i tillegg til en engangserstatning. Skulle du bli varig medisinsk invalid etter en ulykke får du en skattefri engangsutbetaling. Varig medisinsk invaliditet er varig redusert funksjonsevne som ikke nødvendigvis fører til redusert arbeidsevne.

Beløpet du får utbetalt avhenger av forsikringssummen og invaliditetsgraden.  Grad av invaliditet beregnes ut fra Helse- og omsorgsdepartementets invaliditetstabell.

Forsikringen dekker også behandlingsutgifter med inntil 1 G (G=folketrygdens grunnbeløp). Behandlingen må være foreskrevet av lege.

Beskrivelsen av forsikringen er forenklet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.