Har du barn, ektefelle eller samboer – mennesker som er økonomisk avhengige av din inntekt? Uføreforsikring sikrer både deg selv og dine nærmeste økonomisk.

Hva skjer med inntekten din om du skulle bli ufør?

Ytelsene fra NAV gir kanskje ikke den økonomiske tryggheten mange tror. Med bare uføretrygd fra NAV vil inntekten din bli redusert i en slik grad at det vil gjøre det vanskelig for deg å opprettholde den samme levestandarden du hadde som yrkesaktiv.

Utbetaling

Uføreforsikringen gir en skattefri engangsutbetaling og kan blant annet bidra til å nedbetale lån. Hele forsikringssummen blir utbetalt om du skulle bli minst 50 % varig arbeidsufør.

Hvem kan kjøpe forsikringen?

Forsikringen kan kjøpes fra du er 18 år til 55 år og beholdes til du er 62 år.
NB! Husk å fylle ut helseerklæringen.

Beskrivelsen av forsikringen er forenklet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.