Uavhengig av om du driver med ammeku, fôringsdyr eller melkeproduksjon kan det få store økonomiske konsekvenser om dyrene dine blir utsatt for sykdom, brann eller ulykke. Da er det en trygghet i å ha en forsikring som kan dekke driftstapet etter en slik hendelse.

Du kan velge mellom to ulike dekninger for storfe:

Heldekning inkluderer driftstap i valgt periode grunnet

  • sykdom
  • ulykke. Dette kan for eksempel være brann, fôrforgiftning eller gjødselgasskade
  • avbrudd på grunn av statlige restriksjoner
  • tyveri
  • bortkomst av dyr fra driftsbygning eller beite
  • naturskade

Ulykkesdekning

  • ulykke som for eksempel brann, fôrforgiftning eller gjødselgasskade
  • tyveri
  • bortkomst av dyr fra driftsbygning eller beite
  • naturskade

Beskrivelsen av forsikringen er forenklet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Dekker forsikringen sykdom i besetningen som er tilstede ved tegningstidspunktet?

Nei, forsikringen dekker kun sykdom som oppstår etter tegningstidspunktet. Ved overføring av forsikringen fra annet selskap gjelder forsikringen fra tegningsdato. Ved nytegning av forsikringen dekkes sykdom som oppstår fra 30 dager etter tegningstidspunktet.

Jeg tenker å øke produksjonen de neste årene, må jeg gjøre noe med forsikringen?

Ja, det er viktig at du melder fra om endringer i produksjonen din, både om den økes eller reduseres. Da betaler du riktig pris, og du har full dekning hvis en skade oppstår.

Hvilken egenandel bør jeg velge?

Du kan velge mellom ulike beløp på egenandelen. Hvilket beløp du velger handler mest om hvor stort tap du er villig til å ta på egen kappe.

Hva menes med statlige restriksjoner?

Sykdomsutbrudd i besetningen din, eller nærliggende besetninger, kan gi deg statlige restriksjoner hjemlet i Matloven. Dette kan for eksempel være sanering av buskap eller karantenetid før produksjonen kan gjenopptas.