Med livsforsikring gir du de viktigste menneskene i livet ditt økonomisk trygghet om du skulle falle fra.

Har du barn, ektefelle eller samboer – mennesker som er økonomisk avhengige av din inntekt? Med en livsforsikring sikrer du dine nærmeste økonomisk.

Sikre de du er glad i!

Forsikringen gir en skattefri éngangsutbetaling til etterlatte og bidrar blant annet til at:

  • Dine etterlatte kan beholde boligen
  • Slette gjeld
  • Ektefelle/samboer kan løse ut eventuelle livsarvinger og særkullsbarn

Du bestemmer selv hvem som skal få utbetalingen ved å fylle inn vårt begunstigelsesskjema. Det er i utgangspunktet din ektefelle eller dine barn som vil få utbetalingen. Det er derfor viktig å huske på at samboere ikke er likestilt med ektefeller. 

Beskrivelsen av forsikringen er forenklet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.