Blir besetningen din utsatt for smittsomme sykdommer, brann eller annen ulykke, kan det få alvorlige økonomiske konsekvenser.

Vår fjørfeforsikring erstatter driftstap etter at skaden inntraff. Du bestemmer selv hvor lang driftstapsperiode du vil forsikre.

Du kan velge mellom to ulike dekninger for fjørfe:

  • Heldekning: Driftstap som følge av ulykke og sykdom
  • Ulykkesdekning: Driftstap som følge av ulykke. Brann er omfattet under ulykke.

Beskrivelsen av forsikringen er forenklet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.