Det er ingen gebyrer på å bruke kortet, verken i minibank eller betalingsterminal, innenlands eller utenlands.

Bankkortet har ikke bilde eller fødselsnummer på baksiden. Dette minsker risikoen for identitetstyveri. Benytter du regionsperre på kortet kan du øke sikkerheten ytterligere.

Er du kunde fra før, kan du raskt og enkelt bestille kort i nettbanken.

Ønsker du å sperre kortet ditt for bruk på internett, eller du ha en lavere beløpsgrense for bruk av kortet på internett? Ta kontakt med oss, så utfører vi dette for deg.

Kontaktløs betaling

Ditt bankkort er kontaktløst. Det betyr at du kan betale ved å holde bankkortet inntil betalingsterminalen.

Slik bruker du ditt kontaktløse kort

Spørsmål og svar

Hvordan beregnes vekslingskursen ved kortbruk i utlandet?

Når du utfører kjøp i EU og EØS-valutaer gjort innenfor EU og EØS området har du krav på informasjon om vår margin. Bakgrunnen for dette er at det er en forskjell i prosent mellom Landkreditt Bank sin vekslingskurs og en referansekurs fra den europeiske sentralbanken (ECB). Viktig å informere om at vekslingskurser varierer daglig.

Kjøp og kontantuttak i minibanker i fremmed valuta blir omregnet til NOK gjennom en vekslingskurs fastsatt av Landkreditt Bank. Kursen består av en referanse-vekslingskurs fra Visa og en valuta vekslingsmargin.

Under er et gitt eksempel for å forklare hvordan dette beregnes:

Gitt at du bruker ditt debetkort hos Landkreditt Bank til kjøp av et produkt for 1000 EUR den 29.mars 2021. Kalkulatoren beregner vekslingsmarginen.

Spesifikasjon 

 

Forklaring 

Kjøp 

EUR 1.000,-

Kjøp i lokal valuta 

Belastet beløp 

NOK 10.414,58 

Det norske beløpet du belastes med 

Vekslingskurs 

NOK / EUR 10,41458 

Vekslingskursen som er benyttet for kjøpet består av Visa referansekurs pluss Landkreditt Bank sitt valutapåslag 

Inkluderer valutapåslag 

1,95 % 

Landkreditt Bank sitt valutapåslag som er inkludert i vekslingskursen over 

Påslag på ECBs valutakurs 

2,85 % 

ECBs referansekurs. Dette eksemplet viser at den kurs vi benyttet på den aktuelle dato er 2,85% høyere enn ECBs referansekurs 

For å se marginen på en valutatransaksjon du har foretatt, kan du benytte kalkulatoren under.

Kalkulator: Finn vekslingsmarginen på valutatransaksjoner

Hva er gjeldende beløpsgrenser?

Beløpsgrenser for uttak og varekjøp

*       Gjelder ikke netthandel.
**     Reservasjon mot netthandel kan bestilles.
*** Beløpet gjelder minibankuttak i utlandet. Varekjøp i utlandet og netthandel krever dekning på konto.

Alle varekjøp krever dekning på konto.

Gjeldende beløpsgrenser for bruk av kontaktløse kort.

  Barnekort Ungdomskort Bankkort
Alder Under 13 år Fra 13-18 år Fra 18 år
Varekjøp 1.000 kr per uke 10.000 kr per uke 300.000 kr per 3 dager
Norge - Uttak i minibank 1.000 kr per uke 5.000 kr per uke 9.900 kr per døgn
Utland - Uttak i minibank, varekjøp og netthandel 1.000 kr per uke * 10.000 kr per uke 15.000 kr per 4 dager ***
Netthandel Nei Ja ** Ja
Bilde Nei Nei Nei
Årsgebyr 0,- 0,- 275,-
       

Hva gjør jeg hvis jeg oppdager ukjente transaksjoner?

Oppdager du ukjente transaksjoner på kortet må du kontakte oss eller sperretjenesten på telefon (+47) 21015040 umiddelbart og sperre kortet.

Gjelder det ditt bankkort:
Fyll ut egenerklæring for ukjente transaksjoner og send det til oss.

Gjelder det ditt kredittkort:
Vi benytter SEB-kort som vår leverandør av kredittkort. Klikk her for å reklamere.

Hvordan sperre kort?

Du kan når som helst på døgnet ringe vår sperretjeneste. Du kan også sperre bankkort i nettbanken. Kredittkort må sperres per telefon.

Sperrenummer (Landkreditt Mastercard):  +47 21015040 
Sperring av andre kort (eller svindel): +47 21499974
Forsikringsskade: +47 81568593
Veihjelp: +47 81568448

Hvorfor fungerer ikke kortet på terminaler hvor jeg ikke trenger å taste inn PIN-kode?

I 2019 ble det innført et betalingsdirektiv for EU/EØS-området. Formålet med direktivet er blant annet å gjøre kortbetaling enda sikrere. Derfor stilles det strengere krav til betaling med kort, og strengere krav til kundeautentisering i form av PIN-kode ved fysisk bruk av kortet.

For ubetjente terminaler som for eksempel brusautomater og vaskeautomater, er det i stor grad blitt benyttet chip-betaling uten mulighet for å taste PIN-kode. Denne typen betaling er ikke lenger tillatt, og alle leverandører av automater må tilpasse seg slik at betaling kan gjøres ved å bruke kontaktløs betaling/ tæpping.

Transaksjoner med chip uten PIN-kode blir avvist

Alle banker må nå stoppe korttransaksjoner med chip uten PIN-kode. Det betyr følgende:

  • Det vil ikke være mulig å gjennomføre en kortbetaling ved å bruke chip i kortleseren, uten at det samtidig er mulig å taste PIN-kode
  • For å gjennomføre en kortbetaling i en selvbetjent automat, må kontaktløs betaling (tæpping) benyttes
  • Unntak: For automater tilknyttet parkering og transport vil det fortsatt være mulig å benytte kort med chip uten at PIN-kode tastes. Denne typen automater er unntatt fra regelverket.