IPID

IPID (Insurance Product Information Document) er standardiserte produktark som inneholder kortfattet informasjon om hva de ulike forsikringene dekker og ikke dekker.

På denne siden har vi samlet alle produktarkene slik at du kan finne det som er relevant for deg.

Her finner du våre forsikringsvilkår.