Lån til landbruket

Spørsmål og svar

Hvem kan få landbrukslån?

Har du konsesjonspliktig eiendom eller driver landbruksrelatert virksomhet, kan du søke om landbrukslån hos oss.
Les mer og søk landbrukslån

Hva er forskjellen på landbrukslån og gårdskreditt?

Landbrukslån nedbetales etter en fast nedbetalingsavtale. Med gårdskreditt kan du selv bestemme når og hvor mye som skal nedbetales så lenge du er innenfor den avtalte kredittrammen.

Du trenger ikke å søke om opplåning hvis du ønsker å øke lånet ditt innenfor kredittens ramme. Kreditten har du tilgang til i nettbanken, og du kan overføre ønsket beløp fra lånekontoen til brukskontoen.

Hva skjer etter at jeg har søkt om landbrukslån?

Først når vi har mottatt alle vedlegg kan vi begynne å behandle søknaden din. Vanlig behandlingstid er ca. en uke. Dersom søknaden innvilges vil du motta tilbud til signering enten pr. post eller e-signering. Deretter vil evt. pantobligasjoner sendes til kartverket for tinglysning.

Alle heftelser som forutsettes slettes eller vike prioritet, må være i orden før vi kan utbetale lånet. Når alt er på plass vil utbetaling skje i løpet av noen dager.

Hvilke vedlegg må sendes sammen med søknad?

For at vi skal kunne starte behandlingen av din søknad om landbrukslån trenger vi følgende vedlegg:

  • Skattemelding, lønnslipper (siste 6 måneder) og næringsoppgave (siste 2 år) 
    Resultatregnskap med mengde er fordelaktig å sende inn. For siste år, samt landbruksskjema.
  • Takst
    Evt. beskrivelse av gården med anlegg (byggeår, areal, kvote, konsesjon) og bilder.
  • Driftsplan
    Evt. skog eller likviditetsoversikt ved større investeringer på gården.

Du kan sende oss dokumentasjon ved å sende oss en melding eller ved vanlig post.

Adresse:
Landkreditt Bank AS
Landbruk
Postboks 1824 Vika
0123 Oslo

Hva er Ny bonde-lån?

Ny bonde-lån er et lån med pant i landbrukseiendom for deg som er i ferd med å etablere deg som bonde. Du må være 45 år eller yngre for å kunne benytte deg av tilbudet. Les mer om Ny bonde-lån.

Hvem kan få driftskreditt?

Er du selvstendig næringsdrivende og har leveranser (for eksempel korn, kjøtt og melk) til samvirkeorganisasjoner eller private aktører som er tilknyttet driftskredittordningen, så kan du søke om driftskreditt hos oss.

Hvem kan få traktorlån i Landkreditt?

Traktorlånet vårt er et medlemsprodukt. Det vil si at det er forbeholdt medlemmer, og er en medlemsfordel  for medlemmene i Landkreditt. 

Du er medlem i samvirket Landkreditt SA når du har et lån i Landkreditt som tar pant i en landbrukseiendom. Dette er for eksempel et landbrukslångårdskreditt eller driftskreditt.

Hvordan søker jeg om pantefrafall?

For å søke om pantefrafall må du fylle ut søknad om pantefrafall. Signer søknadene og send den til oss sammen med kopi av situasjonskart og tinglyste målebrev eller skylddelingsforretning.