Er du i ferd med å etablere deg som bonde? Da hjelper vi deg!

Med Ny bonde-lån får du ekstra gode betingelser på landbrukslånet ditt de tre første årene.

Du får også en egen rådgiver med kompetanse på landbruksfinansiering. Dette kan være til god hjelp i forbindelse med overtakelsen av gården og etableringen av gårdsdriften.

Dette er Ny bonde-lån

  • Ny bonde-lån gir ekstra god pris på lån inntil 7 millioner kroner de tre første årene. Har du behov for et større lån får du ordinære betingelser på det overskytende beløpet.
  • Du får egen rådgiver med god kompetanse på landbruksfinansiering.
  • Vi dekker tinglysningsgebyr på ett pantedokument.

Betingelser for å få Ny bonde-lån

  • Du er i ferd med å etablere deg som bonde, eller har startet opp det siste året.
  • Lånet tar pant i landbrukseiendom og må benyttes til kjøp av landbrukseiendom, skogeiendom eller kjøp av driftsløsøre.
  • Du må benytte Landkreditt som hovedbankforbindelse.

Med Ny bonde-lån blir du medlem

Ny bonde-lån gir også medlemskap i Landkreditt SA. Siden 1915 har Landkreditt vært en viktig tilbyder av lån til norsk landbruk, og har i dag Norges fremste kompetansemiljø på landbruksfinansiering. Som medlem kan du være med å påvirke styringen av Landkredittkonsernet.

Husk at vi også tilbyr forsikringer og kan hjelpe deg med pensjonssparing eller eiendomsmegling for landbruk.

Spørsmål og svar

Hva er Ny bonde-lån?

Ny bonde-lån er et lån med pant i landbrukseiendom for deg som er i ferd med å etablere deg som bonde. Du må være 45 år eller yngre for å kunne benytte deg av tilbudet. Les mer om Ny bonde-lån.

Er det noen aldersgrense for å få Ny bonde-lån i Landkreditt?

Ny bønder finnes i alle aldre. Det er derfor ingen aldersgrense for å få Ny bonde-lån hos oss, men du må være i ferd med å starte opp, eller ha startet opp i løpet av det siste året.