I landbruksproduksjon kan enkelte dyr i besetningen, f.eks avlsokser, være vesentlig mer verdt enn øvrige dyr i besetningen.

Vi tilbyr forsikring av enkeltdyr på storfe, lama, alpakka, småfe og svin.

Forsikringen gir erstatning når dyret dør eller må avlives av dyrevernhensyn som følge av ulykke eller sykdom, kommer bort eller når hanndyr mister bedeknings- eller befruktningsevne som følge av ulykke eller sykdom.

Erstatningen er forsikringsverdi på skadetidspunktet, begrenset oppad til forsikringssum. Eventuelt slakteoppgjør trekkes fra.

Har dyret høy verdi, kreves det veterinærattest når forsikringen kjøpes.

Beskrivelsen av forsikringen er forenklet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.