Produksjon av kulturer

Denne forsikringen dekker driftstap for kunder som produserer korn, poteter, frukt, grønnsaker eller andre planteproduksjoner på friland.

Hele produksjonen må forsikres, og forsikringssum må fordeles på de ulike kulturtypene på gården.

Produseres gress til eget dyrehold, er det viktig at du forsikrer det beløpet som eventuelt må betales i markedet ved innkjøp av tilsvarende fôr.

Man kan velge hvilken avbruddstid man ønsker: 12, 24 eller 36 måneder.

Forsikringen dekker blant annet:

  • Tap som følge av brann
  • Feil eller mangelfull vanntilførsel som følge av skade på vannledning på tilknyttet utstyr
  • Tyveri fra bygning, svikt i strømleveranse, avlingssvikt, transportulykke inntil 100.000 kroner, tap etter skade som rammer kulturens produksjonslokaler-/utstyr, naturskade
  • Avlingssvikt erstattet etter "Forskrift om erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon", inntil 15 % av total tap.

Beskrivelsen av forsikringen er forenklet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.