Med denne forsikringen kan du konsentrere deg om det viktigste – å ta vare på deg selv. Kritisk sykdomsforsikring gir en rask og skattefri engangsutbetaling om du skulle få en alvorlig sykdom.

Fordeler med forsikringen

  • Engangsutbetaling hvis du får en alvorlig sykdom
  • Rask utbetaling
  • Økonomisk frihet i en vanskelig tid
  • Økonomi til at ektefelle/samboer kan ta fri fra jobb for å være mer sammen med deg

Utbetaling

Kritisk sykdomsforsikring gir deg en rask og skattefri engangsutbetaling. Erstatningen utbetales 30 dager etter at endelig diagnose er stilt. Utbetalingens størrelse avhenger av hvilket forsikringsbeløp du velger.

Hvilke sykdommer dekker forsikringen?

Kreft, andre svulster i hjerne eller ryggmarg, multippel sklerose (MS), nyresvikt, organtransplantasjon, hjerteinfarkt/hjertekrampe (Angina pectoris), hjerteoperasjon, hjerneslag, blindhet, døvhet, tverrsnittlammelser, parkinson, alzheimer, amputasjon, utposning på hjernens blodårer, utposning på hovedpulsåra (aorta aneurisme), reumatoid artritt, motornevronsykdom, diabetes type 1 – insulinavhengig, epilepsi, morbus crohn og ulcerøs kolitt.

Forsikringen kan kjøpes fra du er 18 til 60 år og varer helt til du har fått utbetalt erstatning eller senest ved fylte 67 år.
NB! Husk å fylle ut Helseerklæringsskjema

Beskrivelsen av forsikringen er forenklet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.