Alle endringer i % Dato Kurs Siste dag Hittil i år 3mnd 12mnd 3 år Siden start Forvaltningshonorar
Landkreditt Norden Utbytte A 20.06.2024 175,65 0,59 9,69 2,95 12,79 5,82 11,10 1,30
Landkreditt Norden Utbytte I 20.06.2024 179,67 0,59 9,84 3,03 13,13 6,20 11,57 1,00
Landkreditt Norden Utbytte N 20.06.2024 176,73 0,59 9,84 3,03 13,13     1,00
Landkreditt Norden Utbytte A
Fondstype: Aksjefond
Forvalter: Ulf Leinebø
Fondets startdato: 14.02.2019
Forvaltning: Aktivt forvaltet
Forvaltningsprovisjon: 1,30 % p.a
Minste tegningsbeløp: 300 kroner
ISIN: NO0010838642
Status: UCITS
Registrert Norge

Fondsrapport

 

Nøkkelinformasjon (KIID)

 

Prospekt

 

Vedtekter

 

Årsrapport

 

Produktinformasjon (SFDR)

 

 

Landkreditt Norden Utbytte I
Fondstype: Aksjefond
Forvalter: Ulf Leinebø
Fondets startdato: 14.02.2019
Forvaltning: Aktivt forvaltet
Forvaltningsprovisjon: 1,00 % p.a
Minste tegningsbeløp: 10 millioner kroner
ISIN: NO0010838659
Status: UCITS
Registrert Norge

Fondsrapport

 

Nøkkelinformasjon (KIID)

 

Prospekt

 

Vedtekter

 

Årsrapport

 

Produktinformasjon (SFDR)

 

 

Landkreditt Norden Utbytte N
Fondstype: Aksjefond
Forvalter: Ulf Leinebø
Fondets startdato: 01.06.2022
Forvaltning: Aktivt forvaltet
Forvaltningsprovisjon: 1,00 % p.a
Minste tegningsbeløp: 300 kroner
ISIN: NO0012447145
Status: UCITS
Registrert Norge

Fondsrapport

 

Nøkkelinformasjon (KIID)

 

Prospekt

 

Vedtekter

 

Årsrapport

 

Produktinformasjon (SFDR)

 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.