Om Landkreditt Eiendom

Vi er spesialister på formidling av landbrukseiendom, enten det er småbruk, driftsbruk, eller skogseiendommer. Vi kjenner de politiske, juridiske og skattemessige aspektene ved omsetning av eiendom, og kan hjelpe deg ved uansett om du skal kjøpe, selge, eller gjennomføre et generasjonsskifte. Vi har også lang erfaring med salg av selskaper knyttet til gårdsdriften.

Best på landbruk

Lar du Landkreditt hjelpe deg med salget av gården, kan du føle deg trygg på at vi forstår og ivaretar dine behov, og at vi guider deg gjennom prosessen på en trygg måte.

Sterkere sammen

Landkreditt Eiendom er en del av Landkreditt-konsernet. Landkreditt er et solid, mellomstort norsk finanskonsern, som tilbyr de produktene du trenger innen bank, fond, forsikring og eiendomsmegling. Kundene våre befinner seg i både person- og næringslivsmarkedet, hvor landbruk utgjør hovedtyngden.

Våre røtter er i landbruket, og vi er stolte over å være et samvirkeforetak eid av norske bønder. Formålet vårt er å bidra til en bedre økonomi for våre medlemmer og kunder gjennom å tilby gode finansløsninger. Dette formålet står like fjellstøtt nå som ved etableringen av Landkreditt i 1915.