Har du husket å forsikre de mest verdifulle eiendelene dine?

En verdigjenstandsforsikring er lurt å kjøpe om du har gjenstander av høy verdi. Forsikringen gjelder både hjemme og på reise.

Vi forsikrer blant annet:

  • smykker
  • klokker
  • bunad
  • fotoutstyr
  • høreapparat
  • PC/datautstyr
  • golfutstyr
  • skytevåpen
  • kunst
  • el-sykkel

Forsikringen gjelder i hele verden og dekker skade og tap som skyldes en plutselig og identifiserbar ytre påvirkning.

Egenandelen er 10 % av skaden minimum 1000 kroner.

Beskrivelsen av forsikringen er forenklet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.