Hos finner du flere ulike forsikringstyper for MC. Med full kasko får du dekning for de fleste skader på motorsykkelen din, inkludert kollisjon som du selv er skyld i, velt og utforkjøring.

Dette dekker full kasko:

  • Skade oppstått ved sammenstøt, utforkjøring, velt eller annen tilfeldig, plutselig, ytre påvirkning
  • Kjøredresser, hjelmer, hansker og støvler til forsikret MC med inntil 15.000 kroner
  • Redning
  • Brann
  • Tyveri

Redning, brann og tyveri er også dekket av delkasko.

Forsikringen kan utvides med fører-/passasjerulykke, som er en valgfri forsikring som erstatter ulykkesskade som rammer fører eller passasjer.

Valgfri forsikring som erstatter ulykkesskade som rammer fører eller passasjer.
Død inntil 100.000 kroner
Skade inntil 1.000.000 kroner

Alle våre MC-forsikringer gjelder i hele Europa, unntatt Tyrkia.

Beskrivelsen av forsikringen er forenklet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder