Som eier av en elsparkesykkel, eller andre små elektriske kjøretøy, må du kjøpe en lovpålagt ansvarsforsikring.

Ansvarsforsikringen dekker

 • skade på fører og andre personer
 • skade på annet kjøretøy, bygninger og eiendeler
 • rettshjelpsforsikring

Forsikringen dekker skade på føreren av elsparkesykkelen, samt personer eller ting man kolliderer med. Lading av sparkesykkelen regnes også som bruk, så om den for eksempel begynner å brenne under lading vil forsikringen dekke ansvarsskader etter dette. Vi anbefaler derfor alle kundene våre om å ha en forsikring på elsparkesykkelen hele året.

Den inkluderte rettshjelpsforsikringen gjelder dersom du blir part i en tvist, som eier eller fører av elsparkesykkelen. Forsikringen dekker dine utgifter til advokat, rettsak, sakkyndige og vitner med inntil 100.000 kroner.

Forsikringen kan også kjøpes for andre små elektriske motorvogner som ståhjuling og hoverboard.

Må jeg forsikre elsparkesykkelen min?

Den nye loven gjelder for alle kjøretøy som kan regnes som små elektriske motorvogner (for eksempel elsparkesykler og hoverboards). For at en elsparkesykkel skal regnes som en liten elektrisk motorvogn, må den:

 • veie maksimalt 70 kg inkludert batteri
 • ikke være bredere enn 85 cm og ikke lengre enn 120 cm
 • være sperret for hastighet over 20 km/t

Elektriske kjøretøy som kjører under 10 km/t trenger ikke å forsikres. Disse er dekket av innbo- og reiseforsikring. 

Les mer om de kravene hos Statens vegvesen

Flere regler du må være klar over

15. juni 2022 trådte følgende regler i kraft for elsparkesykler og andre små elektriske kjøretøy:

 • maks hastighet på 20 km/t ved egen motorkraft
 • aldersgrense på 12 år
 • promillegrense på 0.2 ‰
 • påbudt med hjelm for barn under 15 år
 • kun lov å være én person på elsparkesykkelen

Spørsmål og svar

Hva menes med «Liten elektrisk motorvogn»?

Eksempler på liten elektrisk motorvogn er elsparkesykkel, ståhjuling og elektriske skateboard. Elsykkel og vanlig sykkel regnes ikke som liten elektrisk motorvogn.

Les mer om de tekniske kravene for disse type kjøretøy (ekstern lenke).

 

Gjelder forsikringen for alle mine sparkesykler?

Nei, du må ha en egen forsikring for hver sparkesykkel du eier. For å kjøpe forsikringen må vi ha serienummeret på sparkesykkelen.

Kan jeg forsikre en sparkesykkel som har topphastighet over 20 km/t?

Nei, slike sparkesykler er ulovlige å bruke, og vil ikke kunne forsikres. En elsparkesykkel skal ha maks hastighet på 20 km/t. Dersom hastighetsbegrensningen lett kan endres, for eksempel med en app, er ikke kravet oppfylt. Når du kjøper forsikring må du bekrefte at din sparkesykkel tilfredsstiller kravene til hastighet.

Gjelder forsikringen om jeg låner bort elsparkesykkelen min til andre?

Ja, forsikringen vil gjelde for alle personer over 12 år, som du har gitt tillatelse til å bruke elsparkesykkelen.