Norge har et godt helsevesen, men ventetiden kan være lang. Med helseforsikring er du sikret den beste hjelpen raskt når du trenger det.

Forsikringen dekker

  Inkludert Tillegg

Konsultasjon, undersøkelse eller behandling innen 10 virkedager

check  

Kort ventetid på operasjon

check  

Rehabilitering

check  

Etterkontroll

check  

Ny vurdering av lege

check  

Online lege

check  

Reiseutgifter / ledsager

check  

Helserådgivning

check  

Fysikalsk behandling - Standard 6 behandlinger med 250,- egenandel

check  

Utvidet fysikalsk behandling

  check

Psykolog inntil 10 behandlinger (Ingen egenandel)

  check