Mange opplever en betydelig reduksjon i inntekt og levestandard når de blir varig uføre. Med en uføreforsikring får du økonomisk trygghet for deg selv og din familie.

Erstatningen utbetales som et engangsbeløp dersom du blir mer enn minimum 50 prosent varig ufør, og kan for eksempel benyttes til å betale ned på lånet ditt, slik at du kan bli boende i samme bolig, selv om inntekten reduseres.

Utbetalingens størrelse avhenger av hvilket forsikringsbeløp du velger. Du kan velge mellom 10, 20 eller 30 G.

Det er verdt å merke seg at du får utbetalt hele forsikringsbeløpet, uavhengig av hvor mange prosent ufør du blir, så lenge uførhetsgraden er minimum 50 prosent.

Beskrivelsen av forsikringen er forenklet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Beregn pris

år
kr
kr

Maks forsikringssum er 40 ganger grunnbeløp for livsforsikring og 30 ganger grunnbeløp for uføreforsikring.

Høyeste alder for uføreforsikring er 54 år.

Pris per måned

{{totalMonthlyPremiumFormatted}} kr


Livsforsikring: {{lifeInsuranceMonthlyPremiumFormatted}} kr

Uføreforsikring: {{disabilityInsuranceMonthlyPremiumFormatted}} kr

{{lifeInsuranceMonthlyPremiumFormatted}} kr

{{disabilityInsuranceMonthlyPremiumFormatted}} kr

Spørsmål og svar

Hvem kan kjøpe uføreforsikring?

Forsikringen kan kjøpes til du fyller 55 år. Uføreforsikringen opphører ved fylte 62 år. Husk å fylle ut helseskjema.

Hva kreves for å få utbetalt erstatning?

Før forsikringssummen utbetales må du ha vært minst 50 prosent sammenhengende arbeidsufør i et tidsrom på 2 år. Uførheten må vurderes som varig.

Hvordan fastsettes prisen på uføreforsikring?

Prisen på uføreforsikringen fastsettes basert på din alder, helsesituasjon og valgt forsikringssum. Du kan velge mellom 10, 20 eller 30 G. Husk  å levere inn helseskjema.