Med livsforsikring sikrer du familien din økonomisk i en vanskelig tid. Livsforsikringen bidrar til at dine etterlatte kan opprettholde levestandarden dersom du dør.

Har du noen gang tenkt på hva som vil skje med de som står deg nær dersom du dør?

Er du forelder med familie, små barn og stort lån kan konsekvensene bli store om du dør. Det er derfor viktig å sikre barna en trygg økonomisk oppvekst. En livsforsikring kan for eksempel bidra til at de gjenlevende kan betale ned på lån, og dermed har muligheten til å beholde felles bolig.

Livsforsikring er også viktig å tenke på om du ikke har barn. Har du samboer eller ektefelle med felles bolig, eller om du har noen som på annen måte er avhengige av din inntekt, kan disse sikres økonomisk med en livsforsikring.

Sikre de du er glad i

Du bestemmer selv hvem som skal få utbetalingen ved å fylle inn vårt begunstigelsesskjema. Det er i utgangspunktet din ektefelle eller dine barn som vil å utbetalingen. Det er derfor viktig å huske på at samboere ikke er likestilt med ektefeller. 

Livsforsikring gir en engangsutbetaling som er fritatt inntektsskatt og du bestemmer selv hvor stort forsikringsbeløpet skal være.

Beskrivelsen av forsikringen er forenklet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

 

Beregn pris

år
kr
kr

Maks forsikringssum er 40 ganger grunnbeløp for livsforsikring og 30 ganger grunnbeløp for uføreforsikring.

Høyeste alder for uføreforsikring er 54 år.

Pris per måned

{{totalMonthlyPremiumFormatted}} kr


Livsforsikring: {{lifeInsuranceMonthlyPremiumFormatted}} kr

Uføreforsikring: {{disabilityInsuranceMonthlyPremiumFormatted}} kr

{{lifeInsuranceMonthlyPremiumFormatted}} kr

{{disabilityInsuranceMonthlyPremiumFormatted}} kr

Spørsmål og svar

Hvem kan kjøpe livsforsikring?

Forsikringen kan kjøpes fra 18 år og til du fyller 70 år. Forsikringen opphører senest ved første hovedforfall etter fylte 80 år. For å kjøpe forsikringen må du levere inn helseskjema.

Hvor stor bør livsforsikringen min være?

Når du skal bestemme størrelsen på livsforsikringen din er det viktig å tenke på hva konsekvensene vil være for dine nærmeste om du dør. Hvor stor utbetaling vil løse en del av de praktiske problemene for familien din? Avgjørende faktorer kan være størrelsen på lånet og inntekten din, om du har barn og alderen på disse, om du er samboer eller gift, og om du har særkullsbarn.

Hvordan fastsettes prisen på livsforsikring?

Prisen fastsettes etter alder, helsesituasjon og valgt forsikringssum. Alle som tegner livsforsikring må levere inn helseskjema. Det kan komme tillegg i prisen dersom helsen din ikke er tilfredsstillende, og dersom du røyker vil fosikringen alltid være dyrere.

Hva slags dokumentasjon trenger jeg for å få livsforsikring?

For å få livsforsikring må du oppgi helseopplysninger om deg selv, det vil si at du må fylle ut vårt helseskjema.
Ved høye forsikringssummer eller høy alder ved kjøp, kan det i tillegg bli krav om legeerklæring, legeundersøkelse og finansielle opplysninger.

Vil livsforsikringen utbetales til min samboer dersom jeg dør?

Erstatningen utbetales i følgende rekkefølge:

  1. Ektefelle/registrert partner
  2. Livsarvinger/arvinger etter lov

Du velger selv hvem livsforsikringen skal utbetales til. Ønsker du at livsforsikringen går til en annen person eller en annen rekkefølge, melder du i fra om dette ved å sende inn begunstigelsesskjema.