Dyrlegebesøk kan bli svært kostbart. Med forsikring har du mulighet til å gi hunden din den beste behandlingen om noe skulle skje.

I tillegg til dekning for uforutsette veterinærutgifter, kan du kjøpe forsikring som også dekker reseptbelagte medisiner hunden trenger etter sykdommen eller skaden. 

Skulle hunden dø som følge av sykdom eller ulykke, kan det dessuten lette tapet noe å ha en forsikring som dekker verdien. Det kan gjøre det lettere å gå til anskaffelse av ny valp.

Beskrivelsen av hundeforsikringen er forenklet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.